"כְּכָל שֶׁאֲנִי יוֹדֵעַ יוֹתֵר, אֲנִי מֵבִין שֶׁאֲנִי לֹא יוֹדֵעַ כְּלוּם." – סוֹקְרָטֶס
Image Style: Medieval
Image Width: 512px
Image Height: 512px
Short Prompt: "כְּכָל שֶׁאֲנִי יוֹדֵעַ יוֹתֵר, אֲנִי מֵבִין שֶׁאֲנִי לֹא יוֹדֵעַ כְּלוּם." – סוֹקְרָטֶס
Short Negative Prompt: --
Prompt: medieval illuminated manuscript picture of "כְּכָל שֶׁאֲנִי יוֹדֵעַ יוֹתֵר, אֲנִי מֵבִין שֶׁאֲנִי לֹא יוֹדֵעַ כְּלוּם." – סוֹקְרָטֶס, medieval illuminated manuscript art, masterpiece medieval color illustration, 16th century, 8k high-resolution scan of 16th century illuminated manuscript painting, detailed medieval masterpiece, close-up
Negative Prompt: worst quality, blurry
Use Model: Stable Diffusion 1.5
Image Seed: 1024844303
Guidance Scale: 7

Similar Image Recommendations

Loading...
logo

AI Image Generator

Beta