"כְּכָל שֶׁאֲנִי יוֹדֵעַ יוֹתֵר, אֲנִי מֵבִין שֶׁאֲנִי לֹא יוֹדֵעַ כְּלוּם." – סוֹקְרָטֶס
Image Style: Tattoo Design
Image Width: 512px
Image Height: 512px
Short Prompt: "כְּכָל שֶׁאֲנִי יוֹדֵעַ יוֹתֵר, אֲנִי מֵבִין שֶׁאֲנִי לֹא יוֹדֵעַ כְּלוּם." – סוֹקְרָטֶס
Short Negative Prompt: --
Prompt: amazing tattoo design, "כְּכָל שֶׁאֲנִי יוֹדֵעַ יוֹתֵר, אֲנִי מֵבִין שֶׁאֲנִי לֹא יוֹדֵעַ כְּלוּם." – סוֹקְרָטֶס, breathtaking tattoo design, incredible tattoo design
Negative Prompt: low-quality, poorly drawn, blurry, faded, terrible design, worst quality, deformed, amputee, disfigured, ugly, bad, shitty, boring
Use Model: Stable Diffusion 1.5
Image Seed: 1015109209
Guidance Scale: 7

Similar Image Recommendations

Loading...